Servicii

Inchirieri utilaje si echipamente

Proiectare instalatii si retele electrice

pentru proiecte rezidentiale sau pentru companii

-instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4kV. - proiectare de linii electrice ,aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4kV÷ 110kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 110 kV. - instalatii electrice de iluminat public.


Executie

instalatii si retele electrice

- instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4kV. - linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4kV÷ 110kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 110kV

• tablouri electrice de forţă şi distribuţie până la 4000 A; • instalaţii electrice şi industriale; • instalaţii electrice civile; • posturi de transformare zidite şi aeriene; • branşamente electrice aeriene şi subterane la 0.4 KV; • reţele de iluminat public; • baterii de compensare a energiei reactive; • sisteme de supraveghere şi control acces.


Mentenanta si intretinere

retele si instalatii electrice

• revizii şi întreţinere reţele de iluminat public; • revizii instalaţii electrice de joasă şi medie tensiune; • servicii post garanţie; • măsurători ale factorului de putere şi ale calităţii energiei; • servicii de exploatare în instalaţiile electrice ale beneficiarului, pe bază de contract; • consultanţă în domeniul energetic; • execuţie şi verificări instalaţii de paratrăznet şi legare la pământ


Autolaborator de defectoscopie cabluri de energie electrica

Laborator mobil

- incercari cu tensiune marita - incercare si localizare defecte cabluri - identificare trasee cabluri - verificare transformatoare 20/0,4 kV - verificare echipamente M.T. si j.t - verificari prize de pamant


Consultanta energetica

pentru proiecte de investitii, de dezvoltare, de crestere a eficientei energetice

• studii de prefezabilitate și fezabilitate; • documentaţii de proiectare; • obţinerea avizelor, acordurilor și autorizaţiilor cerute de proiect; • pregătirea Caietelor de Sarcini; • asistenţă tehnică pe întreaga perioadă a proiectului, de la implementare până la punerea în funcţiune; • bilanţuri energetice impuse de proiect; • sisteme de monitorizare • realizari de bransamente • realizari de instaltii electrice interioare • instalatii electrice de iluminat stradal,pietonal, perimetral pe LED cu sistem de telegestiune • retele electrice aeriene si subterane • montari de posturi de transformare • masuratori si incercari cu tensiune marita • realizarea si masurarea prizelor de pamant


//]]>